رده:ورزشکاران سه‌گانه بازی‌های المپیک بر پایه سال - زبان‌های دیگر