رده:حزب‌های ایران در دوران پهلوی (۱۳۵۷–۱۳۲۰) - زبان‌های دیگر