راهنما:مقدمه‌ای بر جدول‌ها با ویرایشگر متنی ویکی/۲ - زبان‌های دیگر