پرش به محتوا

چاکنایی‌شدگی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[هم‌خوان پرانشی|پرانشی]] یا فورانی <sup>ejective</sup> آوای حاصل از سازوکار جریان هوای چاکنایی برون‌سو و [[هم‌خوان مکیده|مکیده]] <sup>implosive</sup> آوای حاصل از سازوکار جریان هوای چاکنایی درون‌سو است.
 
== پانویسمنابع ==
{{پانویس}}
{{کوچک}}