پرش به محتوا

تیپ شخصیتی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''تیپ شخصیتی''' به اشخاصی اشاره می کندمی‌کند که چندین صفت یا [[ویژگی]] مشترک دارند. در حالت غیر رسمیغیررسمی ممکن است خود شما در ارتباط با تیپ شخصیتی طبقاتی را در [[ذهن]] داشته باشید، مانند: تیپ [[مدیر]]، تیپ ورزشکار، تیپ مادرانه، تیپ سوسول و تیپ خورهٔ تکنولوژی و غیره . اگر بخواهیم هر یک از این تیپ های غیرتیپ‌های رسمیغیررسمی را تعریف کنیم، برای هر یک از انآن‌ها ها مجموعه ایمجموعه‌ای از ویژگی هایویژگی‌های متفاوت را در نظر خواهیم گرفت. در طول سالیان طولانی ،طولانی، [[روان شناسروان‌شناس]]ان برای طبقه بندیطبقه‌بندی [[شخصیت]] ها به انواع تیپ ها، روشتیپ‌ها، هایروش‌های بسیاری را مطرح کرده اند کرده‌اند. مثلامثلاً روان‌شناس سوئیسی [[کارل یونگ]] بر این باور بود که مردم یا [[درون گرادرون‌گرا]] هستند و یا [[برون گرابرون‌گرا]]. اشخاص برون گرابرون‌گرا پررو و معاشرتی هستند و به بیرون خود توجه دارند. اما اشخاص دروندرون‌گرا، گرا،[[خجالت]]ی و تودار هستند. به طور کلی این طبقه بندی هاطبقه‌بندی‌ها ناکافی هستند و نمینمی‌توانند توانند تفاوت هایتفاوت‌های شخصیتی را نشان بدهند. به همین دلیل درجه بندیدرجه‌بندی مردم بر پایهپایهٔ فهرستی از ویژگی ها،ویژگی‌ها، در مقایسه با طبقهطبقه‌بندی بندی ان هاآن‌ها به دو یا سه تیپ شخصیتی ،شخصیتی، اطلاعات بیشتری را در اختیار میمی‌گذارد.<ref>{{یادکرد گذاردکتاب|نام خانوادگی=گنجی|نام=مهدی|عنوان=زمینهٔ روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد|شابک=978-946-7609-66-1|نویسنده=ادوارد دی اسمیت. سوزان نولن. باربارا ل فردریکسون. جفری ل لافتوس. داریل ج بم. استیفن مارن|ویراستار=دکتر حمزه گنجی}}</ref>
<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=گنجی|نام=مهدی|عنوان=زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد|شابک=978-946-7609-66-1|نویسنده=ادوارد دی اسمیت. سوزان نولن. باربارا ل فردریکسون. جفری ل لافتوس. داریل ج بم. استیفن مارن|ویراستار=دکتر حمزه گنجی}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
کاربر ناشناس