پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «درونیابی دوخطی»

بدون خلاصه ویرایش
(رده:درونیابی چندمقداری برداشته شد با استفاده از وپ:رده‌ساز)
[[پرونده:Bilinear interpolation.png|چپ|بندانگشتی|Theچهار fourنقطه redقرمز dotsنقاط showداده theو data pointsنقطه andسبز theنقطه greenمورد dotنظر isما theبرای pointدرونیابی at which we want to interpolateاست.]]
[[پرونده:Bilininterp.png|چپ|بندانگشتی|Exampleمثال ofدرونیابی bilinearدوخطی interpolationروی onمربع theواحد unitبا squareمقدارهای withz the۰،۱،۱ z-valuesو 0,۰.۵ 1,همانطوری 1که andنشان 0.5داده asشده indicated.و مقدارهای درونیابی شده Interpolatedبین valuesآنها inبا betweenرنگ representedمشخص byشده colorاست.]]
'''درونیابی دوخطی''' {{انگلیسی|Bilinear interpolation}} در [[ریاضیات]] توسعه [[درونیابی]] خطی است که بر روی دو متغیر در جدول دو بعدی معمولی عمل می‌کند. تابع‌های درونیابی شده نباید از جمله‌های <math>x^2</math> یا <math>y^2</math> استفاده کند و تنها <math>x y</math> که حالت دو خطی دو متغیر است استفاده خواهند شد.