پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «تورین برقی»

جز
ویرایش با ابرابزار
جز (ویرایش با ابرابزار)
یک '''تورین ِ برقی''' ( یا شبکه یشبکهٔ الکتریکی) یک شبکه یشبکهٔ به هم پیوسته برای رساندن [[برق]] از تولیدکننده هاتولیدکننده‌ها به مصرف کنندها است. هر تورین از سه قسمت اصلی تشکیل شده است شده‌است:
# [[نیروگاه]] ؛ که انرژی الکتریکی را از منابع انرژی آتش گیر (مانند [[زغال سنگ]] ، [[گاز طبیعی]] ،[[زیست‌توده]]) و یا غیر آتش گیر (مانند [[انرژی اتمی]] ، [[توان بادی|انرژی بادی]] ، [[انرژی آبی]] )تولید می کندمی‌کند.
# [[انتقال انرژی الکتریکی|خطوط انتقال]] انرژی الکتریکی برای رساندن انرژی تولید شده به مناطق مورد نیاز
# [[ترانسفورماتور|ترانسفورمر]] ، که سطح ولتاژ را تا سطح مورد نیاز برای توزیع نهایی انرژی پایین می آوردمی‌آورد.
 
در [[صنعت انرژی الکتریکی]]، ،تورینتورین برقی واژه ایواژه‌ای است که به یک شبکه یشبکهٔ برقی که سه کار مجزای زیر را انجام می دهدمی‌دهد گفته می شودمی‌شود:
# [[تولید انرژی الکتریکی]] - نیروگاه هاینیروگاه‌های تولید معمولا در نزدیکی منابع آب، و دور از مناطق پر جمعیت قرار دارند.
# [[انتقال انرژی الکتریکی]] - انتقال انرژی الکتریکی تحت ولتاژهای بالا مناسب تر است، اما برق تولید شده توسط مولدها در ولتاژهایی کمتر از مقدار مناسب برای انتقال می باشدمی‌باشد. بنابراین سطح ولتاژ را در یک [[پست برق]] در نزدیکی نیروگاه به کمک ترانسفورمرها بالا می برندمی‌برند و سپس آن را به خطوط انتقال برق متصل می کنندمی‌کنند.
# [[توزیع انرژی الکتریکی]] - در نزدیکی مناطق مصرف کننده سطح ولتاژ را از سطح انتقال به سطح توزیع پایین می آورندمی‌آورند و بعد آن را به خطوط توزیع برق متصل می کنندمی‌کنند. در نهایت ،نهایت، در مکان نهایی مصرف کنندهکننده، ،بابا توجه به ولتاژ مورد نیاز، دوباره سطح ولتاژ پایین آورده می شودمی‌شود و به مصرف کننده تحویل می گرددمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= عابدی|نام= مهرداد |کتاب= بررسی سیستم هایسیستم‌های قدرت| ناشر=دانشگاه امیرکبیر |سال=}}</ref>
 
در [[صنعت انرژی الکتریکی]] ،تورین برقی واژه ای است که به یک شبکه ی برقی که سه کار مجزای زیر را انجام می دهد گفته می شود:
# [[تولید انرژی الکتریکی]] - نیروگاه های تولید معمولا در نزدیکی منابع آب، و دور از مناطق پر جمعیت قرار دارند.
# [[انتقال انرژی الکتریکی]] - انتقال انرژی الکتریکی تحت ولتاژهای بالا مناسب تر است، اما برق تولید شده توسط مولدها در ولتاژهایی کمتر از مقدار مناسب برای انتقال می باشد.بنابراین سطح ولتاژ را در یک [[پست برق]] در نزدیکی نیروگاه به کمک ترانسفورمرها بالا می برند و سپس آن را به خطوط انتقال برق متصل می کنند.
# [[توزیع انرژی الکتریکی]] - در نزدیکی مناطق مصرف کننده سطح ولتاژ را از سطح انتقال به سطح توزیع پایین می آورند و بعد آن را به خطوط توزیع برق متصل می کنند.در نهایت ، در مکان نهایی مصرف کننده ،با توجه به ولتاژ مورد نیاز، دوباره سطح ولتاژ پایین آورده می شود و به مصرف کننده تحویل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= عابدی|نام= مهرداد |کتاب= بررسی سیستم های قدرت| ناشر=دانشگاه امیرکبیر |سال=}}</ref>
== تاریخچه ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== ویژگی ها ==
== ویژگی‌ها ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== گرایش هایگرایش‌های امروز ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== گرایش هایگرایش‌های آینده ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}