پرش به محتوا

قدرت‌های مرکز: تفاوت میان نسخه‌ها

|-
|[[امپراتوری آلمان]] (به همراه [[امپراتوری مستعمراتی آلمان|مستعمرات]])، ۱۹۱۴
|۶۷٫۰ میلیون (۷۷٫۷ میلیون)
|align="right"|67.0m (77.7m)
|align="right"|0.5m۰٫۵ میلیون کیلومترمربع (3.5m۳٫۵ میلیون کیلومترمربع)
|$۲۴۴٫۳ میلیارد ($۲۵۰٫۷ میلیارد)
|align="right"|$244.3b ($250.7b)
|-
|[[اتریش-مجارستان|امپراتوری اتریش-مجارستان]]، ۱۹۱۴
| ۵۰٫۶ میلیون
|align="right"|50.6m
|align="right"|0.6m ۰٫۶ میلیون کیلومترمربع
|$۱۰۰٫۵ میلیارد
|align="right"|$100.5b
|-
|[[امپراتوری عثمانی]]، ۱۹۱۴
| ۲۳٫۰ میلیون
|align="right"|23.0m
|align="right"|1.8m۱٫۸ میلیون کیلومترمربع
|$۲۵٫۳ میلیارد
|align="right"|$25.3b
|-
|[[پادشاهی بلغارستان]]، ۱۹۱۵
| ۴٫۸ میلیون
|align="right"|4.8m
|align="right"|0.1m۰٫۱ میلیون کیلومترمربع
|$۷٫۴ میلیارد
|align="right"|$7.4b
|-
|'''تمامی قدرت‌های مرکزی در ۱۹۱۴'''
|۱۵۱٫۳ میلیون
|align="right"|151.3m
|align="right"|6.0m۶٫۰ میلیون کیلومترمربع
|$۳۷۶٫۶ میلیارد
|align="right"|$376.6b
|}
 
|-
|[[امپراتوری آلمان]]
|align="right"|۱۱،۰۰۰،۰۰۰
|align="right"|۱،۸۰۸،۵۴۶
|align="right"|۴،۲۴۷،۱۴۳
|align="right"|۱،۱۵۲،۸۰۰
|align="right"|۷،۲۰۸،۴۸۹
|align="right"|۶۶%
|-
|[[اتریش-مجارستان|امپراتوری اتریش-مجارستان]]
|align="right"|۷،۸۰۰،۰۰۰
|align="right"|۹۲۲،۵۰۰
|align="right"|۳،۶۲۰،۰۰۰
|align="right"|۲،۲۰۰،۰۰۰
|align="right"|۶،۷۴۲،۵۰۰
|align="right"|۸۶%
|-
|[[امپراتوری عثمانی]]
|align="right"|۲،۸۵۰،۰۰۰
|align="right"|۳۲۵،۰۰۰
|align="right"|۴۰۰،۰۰۰
|align="right"|۲۵۰،۰۰۰
|align="right"|۹۷۵،۰۰۰
|align="right"|۳۴%
|-
|[[پادشاهی بلغارستان]]
|align="right"|۱،۲۰۰،۰۰۰
|align="right"|۷۵،۸۴۴
|align="right"|۱۵۳،۳۹۰
|align="right"|۲۷،۰۲۹
|align="right"|۲۵۵،۲۶۳
|align="right"|۲۱%
|-
|'''مجموع قدرت‌های مرکز '''
|align="right"|۲۲،۸۵۰،۰۰۰
|align="right"|۳،۱۳۱،۸۹۰
|align="right"|۸،۴۱۹،۵۳۳
|align="right"|۳،۶۲۹،۸۲۹
|align="right"|۱۵،۱۸۱،۲۵۲
|align="right"|۶۶%
|}
 
۲٬۹۶۸

ویرایش