پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «فرایند تصادفی»

جز (ربات:تبدیل ناقص به خرد)
== تعریف ==
مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی با اندیس مرحله یا زمان که وضعیت یک پدیده یا آزمایش تصادفی را در طول یک دوره نمایش می‌دهد. متغیرهای تصادفی و اندیس آنها می‌توان از انواع گسسته و پیوسته و نیز چند بعدی باشند. مثلا بررسی وضعیت آب و هوا, تعداد افراد و وضعیت یک بازی در مکانها زمانها یا مراحل مختلف. فرآیندهای تصادفی یکی از علوم کاربردی وابسته به احتمال و آمار بوده که در سایر علوم و فنون دیگر کاربرد بسیاری دارد.
فرایند تصدفی مجموعه ای است .
 
== برخی فرایندهای تصادفی معروف ==
کاربر ناشناس