پرش به محتوا

پلیتبوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «'''پلیتبوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی''' که از 1952 تا 1966 با نام '''پرزی...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''پلیتبوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی''' که از 1952 تا 1966 با نام '''پرزی...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)