پرش به محتوا

حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

در خواست برای حذف زمان‌دار. (توینکل)
(صفحه‌ای جدید حاوی «تحلیل حالت متوسط یک الگوریتم دارای اهمیت بیشتری نسبت به بدترین حالت و بهترین...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
 
(در خواست برای حذف زمان‌دار. (توینکل))
{{حذف زمان‌دار/پیغام
|اهمیت= بی‌منبع، میان‌ویکی وارد نشده، احتمال آنکه پیشتر ساخته شده باشد وجود دارد
|timestamp = 20120630140608
}}
 
 
تحلیل حالت متوسط یک الگوریتم دارای اهمیت بیشتری نسبت به بدترین حالت و بهترین حالت الگوریتم می باشد.
اگر تعداد تکرار یک دستور العمل در یک الگوریتم با n ورودی را در حالت متوسط با (A(n نشان دهیم آنگاه یک رابطه ساده جهت به دست آوردن حالت متوسط به صورت زیر می باشد :