پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «تضمین کیفیت»

* [[نظام‌الدین فقیه]], [[مهندسی]] [[کیفیت]] و [[اطمینان]] ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۱۸-۳:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-642913.aspx مهندسی کیفیت و اطمینان]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794852W/Quality_and_Reliability_Engineering Quality and Reliability Engineering]</ref>
 
* [[نظام‌الدین فقیه]], [[سازمان]] و [[مدیریت]]: فراگرد [[مفاهیم]] و [[نظریه]] ها ۹۶۴-۸۵۶۹-۱۸-۵:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-395028.aspx سازمان و مدیریت: فراگرد مفاهیم و نظریه‌ ها]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794847W/Management_and_Organization_(Changes_in_Concepts_and_Theories Management and Organization (Changes in Concepts and Theories)%29 ]</ref>
 
* [[نظام‌الدین فقیه]], [[خودارزیابی]] در فرآیند [[سرآمدی کیفیت]] [[بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی]] ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۰۳-۹:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-283722.aspx خودارزیابی در فرآیند سرآمدی کیفیت بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL15395459W/Self_Assessment_in_European_Foundation_for_Quality_Management_(EFQM) Self Assessment in European Foundation for Quality Management]</ref>
کاربر ناشناس