پرش به محتوا

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «ابوجعفر دشمنزیار»

بدون خلاصه ویرایش
 
== غلبه محمود غزنوی بر ری ==
در غلبه [[محمود غزنوی]] بر ری «۴۲۰ ق / ۱۰۲۹ م» با آن که علاء الدوله هم در اصفهان خطبه به نام سلطان کرد، اما ولایت وی از تعرض [[مسعود غزنوی ]] در امان نماند، و خود او به [[اهواز]] نزد [[باکالیجار]] گریخت. اما مسعود، در حرکت به [[خراسان]] ناچار شد در برابر پرداخت مالی که وی به عهده گرفت امارت او را در ولایت جبال تأیید کند. علاء الدوله هم با استفاده از گرفتاری‌های مسعود از پرداخت مال ضمان خود داری کرد و تاچندین آخر عهد مسعود مکرربار با سپاه مسعود غزنوی وی درگیری داشت و غالباً با وجود شکست‌های مکررشکست‌ از سپاه خراسانخراسان، دربخاطر گرفتاری‌های مسعود با ترکمانان، موفق به تحکیم قدرت در ولایات جبال می‌شد. در اواخرسال «۴۲۹ ق / ۱۰۳۸ م» برای مقابله با تهاجمات،حمله های سپاه مسعود، حصاری محکم بر گرد [[اصفهان]] کشید که توزیع تمام یا بخشی از هزینه آن بر اهل شهر موجب ناخرسندی عموم مردم شد.
۶۷

ویرایش