پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ربوه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۵ سال پیش
جز
روبوت: تصحیح یونی‌کد فارسی
جز (روبوت: تصحیح یونی‌کد فارسی)
ربوه: پشته بلندى،بلندی، توده بلند، قسمتىقسمتی از زمينزمین كهکه از اطرافياناطرافیان خود بلندتر باشد، وجمع آن " رُبىرُبی " مىمی باشد، گفتند در نزديكىنزدیکی [[دمشق]] است، در لحف كوهىکوهی در دامنه آن نهرىنهری خلاب جايىجایی است كهکه " نهر بردىبردی " مىمی نامند، آبش بسياربسیار شيرينشیرین وگوارا است. در نزديكىنزدیکی ايناین نهر مسجدىمسجدی وجود دارد كهکه اعمده آن بلند وبسياروبسیار زيباست،زیباست، در بغل ايناین مسجد نهرىنهری جارىجاری است بنام نهر يزيد،یزید، آب ايناین نهر در ساقيهساقیه " [[برکه]] " مىمی ريزد،ریزد، وسپس از بغل [[مسجد]] ادامه مىمی يابد،یابد، در بغل مسجد از سمت شمال اشكفتىاشکفتی ( كهفىکهفی ) وجود دارد، مردم اعتقاد دارند كهکه سيدناسیدنا عيسىعیسی عليهعلیه السلام در ايناین كهفکهف بدنيابدنیا آمده أست.
بعضىبعضی از پيشنيانپیشنیان گفتند كهکه " ربوه " در يکیک فرسخىفرسخی بالاىبالای دمشق قرار دارد. وبهترينوبهترین جاىجای دنياست،دنیاست، وگفتند كهکه در دنيادنیا جايىجایی به خوش هوائىهوائی وآب شيرينشیرین وخضره كهکه مانند ربوه باشد وجود ندارد.
 
== منبع ==
*كتابکتاب: " معجم البلدان " نوشته: ياقوتیاقوت الحموىالحموی.
*ترجمه: محمد محمديانمحمدیان.
۲۴٬۴۵۸

ویرایش