Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «استدلال استنتاجی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''قیاس''' (Deduction) یا '''استدلال قیاسی''' (Deductive reasoning) در [[منطق]]، [[ریاضیات]]، و [[هوش مصنوعی]] بدست آوردن یک [[گزاره]] از دنباله‌ای از یک مجموعه گزاره‌ها است. دنبالهٔ گزاره استفاده شده [[مفروضات]] و گزارهٔ بدست آمده [[نتیجه]] نامیده می‌شود. استدلال یا گواه آوردن قیاسی، منطق قیاسی نیز نامیده می شودمی‌شود. این روش استدلال کردن یا گواه آوردن از بحث‌های قیاسی به دست می آیدمی‌آید. در این گونه بحث، تلاش می شودمی‌شود تا نشان داده شود که نتیجه به طور بایسته و ضروری، از مجموعه ایمجموعه‌ای از پیش فرض ها(premises) یا فرضیه ها(hypotheses)به دست می آیدمی‌آید. بحث قیاسی هنگامی روایی(validity)دارد که نتیجه به طور بایسته و ضروری، از پیش فرض و فرضیه به دست آید. گواه آوری یا استدلال قیاسی در کنار گواه آوری استقرایی(inductive reasoning)، یکی از دو روش رایج در شناخت(cognition) و رسیدن به دانایی یا معلومات(knowledge)است. مثال زیر، ویژگی این روش را نشان می دهدمی‌دهد:
 
:- همه انسان‌ها می میرندمی‌میرند
 
:- سقراط انسان است
 
:- بنابراین: سقراط مردنی است
 
پیش فرض نخست بیان می کندمی‌کند که همه موجودات قرار گرفته زیر نام و عنوان "انسان" دارای ویژگی "مردن" هستند. عبارت دوم بیان می کندمی‌کند که سقراط هم زیر عنوان یک "انسان" قرار دارد. در نتیجه سقراط باید مردنی باشد زیرا او نیز از ویژگی مردن که به "انسان" نسبت داده شده، برخوردار است.http://en.wikipedia.org/wiki/Deductive_reasoning
 
== جستارهای وابسته ==
|شابک=
}}
*http://en.wikipedia.org/wiki/Deductive_reasoning
 
[[رده:حل مسئله]]