پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «تور دنیای من»

# «[[هرگز نگو هرگز (ترانه)|هرگز نگو هرگز]]»
# <li value="11">Backup Singers (Legaci) Medley:
 
## «OMG» <small>(ترانهٔ [[آشر]])</small>
## «Hey, Soul Sister»
## «Beautiful Girls» <small>(ترانهٔ [[شان کینگستون]])</small>
## «Billionaire» <small>(ترانهٔ [[تراوی مک‌کوی]])</small>
 
 
# <li value="13">«بالا» (Up)
# «[[اون باید من باشم]]»
## «[[می‌خوای چیزی رو شروع کنی]]» <small>(ترانهٔ [[مایکل جکسون]])</small>
## «Walk This Way» <small>(ترانهٔ [[اروسمیث]])</small>
 
# «[[اینی مینی]]» <small>(با همراهی [[شان کینگستون]])</small>
# «[[یک‌بار]]»
| content =
#
# «[[Loveعاشقم Me (Justin Bieber song)|Love Meباش]]»
# «[[بزرگتر (ترانه)|بزرگتر]]»
# "Bigger"
# «[[Uتو Smileبخند]]»
# «عشق فراری» (Runaway Love»)
# «[[هرگز نمی‌زارم بری]]»
# «[[Never Let You Go (Justin Bieber song)|Never Let You Go]]»
# «[[Favoriteدختر Girlمحبوب]]»
# «[[Oneیک Lessدختر Lonely Girlتنها]]»
# «[[کسی برای دوست داشتن]]»
# «[[Somebody to Love (Justin Bieber song)|Somebody to Love]]»
# «[[هرگز نگو هرگز (ترانه)|هرگز نگو هرگز]]»# <li value="11">Backup Singers (Legaci) Medley:
# «[[Never Say Never (Justin Bieber song)|Never Say Never]] <small>(With Jaden Smith)</small>»
## «OMG» <small>(ترانهٔ [[آشر]])</small>
# "Backup Singers (Legaci) Medley:
## «[[OMGHey, (song)|OMG]]Soul Sister»
## «Down» <small>(ترانهٔ [[جی شان]])</small>
## «[[Hey, Soul Sister]]»
## «My Love» <small>(ترانهٔ [[جاستین تیمبرلیک]])</small>
## «[[Down (Jay Sean song)|Down]]»
## «Nothin' On You» <small>(ترانهٔ [[بی.او.بی]])</small>
## «[[My Love (Justin Timberlake song)|My Love]]»
## «Beautiful Girls» <small>(ترانهٔ [[شان کینگستون]])</small>
## «[[Nothin' On You]]»
## «Billionaire» <small>(ترانهٔ [[تراوی مک‌کوی]])</small>
## «[[Beautiful Girls (Sean Kingston song)|Beautiful Girls]]»
# «بالا» (Up)
## «[[Billionaire (song)|Billionaire]]»
# «[[اون باید من باشم]]»
# "Up"
# مختلط:
# «[[That Should Be Me]]»
## «[[می‌خوای چیزی رو شروع کنی]]» <small>(ترانهٔ [[مایکل جکسون]])</small>
# "Medley:
## «Walk This Way» <small>(ترانهٔ [[اروسمیث]])</small>
## «[[Wanna Be Starting Something]]»
# "«[[Eenieاینی Meenieمینی]]» <small>(Withبا همراهی Bluey Robinson)</small>
## «[[Walk This Wayیک‌بار]]»
# "[[Eenie Meenie]] <small>(With Bluey Robinson)</small>
# «[[Oneبه Timeسمت زمین]]»
# «Down to Earth»
# «[[عزیزم (ترانه)|عزیزم]]»
}}