پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «جایزه ادبی گوته»

صفحه‌ای جدید حاوی 'جایزه ادبی گوته معتبرترین جایزه ادبی آلمان است. جايزه‌ي «گوته» هر سه سال يك‌با...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی 'جایزه ادبی گوته معتبرترین جایزه ادبی آلمان است. جايزه‌ي «گوته» هر سه سال يك‌با...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)