پرش به محتوا

الگو:استان‌های ساسانیان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بر اساس الفبا مثل ویکی انگلیسی
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (بر اساس الفبا مثل ویکی انگلیسی)
|below = (برگرفته از [[سنگ‌نبشته شاپور یکم]] در [[نقش رستم]])
|image = [[پرونده:ساسانی.jpg|110px]]
|list1 = [[پارسآذربایجان|آدوربایگان]]{{·}}
[[پارت|پَهلَو]]*{{·}}
[[خوزستان]]{{·}}
[[میشان]]{{·}}
[[آشور|آسورستان]]{{·}}
[[آلان]]{{·}} [[بلاسگان]] تا [[قفقاز|کافکوف]] و دروازهٔ [[آلان‌ها]] {{·}}
[[نودشیرگان]]{{·}}
[[آذربایجان|آدوربایگانابرشهر]]{{·}}
[[ارمنستان (ساتراپی)|ارمن]]{{·}}
[[اصفهان|سپاهان]]{{·}}
[[ایبری قفقازی|ویروزان]]{{·}}
[[پارت|پَهلَو]]*{{·}}
[[پارس]]{{·}}
[[توران|تورستان]]{{·}}
[[خوزستان]]{{·}}
[[سیستان|سگستان]]{{·}}
[[شهر ری|ری]]{{·}}
[[کرمان]]{{·}}
[[کوشان‌شهر]] تا [[پیشاور|پَشکبور]]{{·}}
[[سیستان|سگستان]]{{·}}
[[گرگان]]{{·}}
[[ماد (ساتراپی)|مای]]{{·}}
[[مرو]]{{·}}
[[هریوامکا|هریومازون‌شهر]]{{·}}
[[ابرشهر]]{{·}}
[[توران|تورستان]]{{·}}
[[مکران|مکوران]]{{·}}
[[میشان]]{{·}}
[[کوشان‌شهر]] تا [[پیشاور|پَشکبور]]{{·}}
[[ماد (ساتراپی)|ماینودشیرگان]]{{·}}
[[هریوا|هریو]]{{·}}
[[هند (ساتراپی)|هند]]{{·}}
[[مکا|مازون‌شهر]]{{·}}
[[ارمنستان (ساتراپی)|ارمن]]{{·}}
[[ایبری قفقازی|ویروزان]]{{·}}
[[آلان]]{{·}} [[بلاسگان]] تا [[قفقاز|کافکوف]] و دروازهٔ [[آلان‌ها]]
 
این نام‌ها به [[پارسی میانه]] هستند.