پرش به محتوا

نظریه زبان‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان
جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
اگر w=aabbbbc آنگاه طول رشته ( |w| ) برابر است با هفت . زیرا این رشته با هفت نماد ساخته شده است .
 
* زبان : مجموعه‌ای از رشته‌ها است . این مجموعه می‌تواند متناهی ،متناهی، نامتناهی شمارا یا نامتناهی ناشمارا باشد .
 
زبان بدون رشته را با Ø نشان می‌دهند .
== عملگرهای روی زبان‌های فرمال ==
 
زبان مجموعه‌ای از رشته هاست . بنابر این ماهیت زبان‌ها ،زبان‌ها، مجموعه است . همه عملگر هایی که روی مجموعه‌ها تعریف شده اند مانند اجتماع ، اشتراک ،اجتماع، متمماشتراک، ،متمم، تفاضل و ... روی زبان‌ها قابل تعریف هستند .
 
[[الحاق (نظریه ماشین‌ها)|عملگر الحاق]] که روی رشته‌ها تعریف شده است ،است، روی زبان‌ها نیز قابل تعریف است .
 
عملگرهای دیگری مانند عمل معکوس سازی ( Reverse ) نیز روی رشته‌های زبان قابل تعریف است .
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش