پرش به محتوا

بار زنده: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
میزان و بزرگی این بار، به نوع استفاده ، تراکم و احتمال حضور همزمان بار بستگی دارد.
 
به طور مثال بار زنده برای کف واحد های مسکونی 200 کیلوگرم بر متر مربع است و با توجه به این که تراکم افراد در کلاس ها آموزشی بیشتر است، آیین نامه بار های وارده بر ساختمان ایران، مقدار 350 دکا نیوتن بر متر مربع را پیشنهاد میکند . و یا بار زنده برای کفهای پارکینگ با توجه به وزن اتومیبل هایی که ممکن است بر آن گذر نماییند از 350 تا 800 دکا نیوتن بر متر مربع متغییر است.
 
بار های زنده وسایلی که حرکت رفت و برگشتی دارند مانند آسانسور و جرثقیل باید در ضریبی به نام ضریب ضربه ضرب شود تا اثرات حرکت های ناگهانی آن لحاظ گردد.
۵۸

ویرایش