پرش به محتوا

رویداد انقراض کرتاسه-پالئوژن: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای جدید با 'پنج حادثه ی انقراض عظیم در تاریخ زمین اتفاق افتاده است: 1)انقراض عظیم پایان اردووی...' ایجاد کرد)
برچسب: مطالب زیاد ویکی‌سازی نشده وارده‌شده است.(AF)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
با تشكیل ابر قاره ی پانژه آ در دوره پرمین،برای اولین بار در تاریخ زمین نسبت نواحی قاره ای از اقیانوسی افزایش یافت كه نتیجه آن تنوع و گسترش فونای مهره دار خشكی و كاهش فونای دریایی بود. در میان فونای خشكی،خزندگان،دوزیستان،حشرات و اجداد پستانداران یا خزندگان پستاندار مانندتراپسیدا فراوان گشتند.در میان گیاهان خشكی نیز ژیمنوسپرمها(شامل مخروطیان)غالب بودند.فونای دریایی در این زمان شامل بازوپایان،آمونوئیدها،شكم پایان،لاله وشان،فرامینی فراها فوزولینید،ماهیان استخوانی،كوسه ها،مرجان ها و به تعداد بسیار كم تریلوبیتها می شد.
 
حادثه ی انقراض پرمین-تریاس كه در بعضی مواقع به طور غیر رسمی مرگ عظیم نامیده می شود یك حادثه ی انقرلض بود كه تقریبا در 225251.4 میلیون سال پیش رخ داد و مرز بین دو دوره ی زمین شناسی پرمین و تریاس را ترسیم نمود.آن شدیدترین انقراض زمین بود كه 9596% کل موجودات دریایی و 57% از مهرهداران خشکی زی رانابود کرد.گروههای اصلی كه بر اثر این انقراض برای همیشه ناپدید شدندشامل فرامینیفرهای فوزولینید،تریلوبیتها،مرجانهای روگوزا و تابولاتا، بلاستوئیدها، ماهیان آكانتودین و پلاكودوم و پلیكوسوروسها(گروهی از آمونیتها یا چهارپایان اولیه) بودند.
 
جدید ترین و معتبرترین نظریه که در باره انقراض عظیم پایان پرمین آورده شده است بدین گونه است در ابتدا یک سری آتشفشانهای پی در پی بازالتی بسیار گسترده در سیبری رخ می دهد در اثر خاکستر و دی اکسید کربن آزاد شده هوا در ابتدا سرد می شود ولی با فرو نشستن خاکستر و باقی ماندن دی اکسید کربن زمین شروع به گرم شدن می کند و در مدت چند ده هزار سال هوا 5 درجه گرم می شودگرم شدن هوا باعث ازمیان رفتن تعدادی زیادی از موجودات خشکی می شود سپس در اثر گرم شدن آب در مرحله بعد موجودات دریایی دچار بزرگترین انقراض خود میشوند گرم شدن آب دریا ها باعث آزاد شدن متان موجود در کف دریا می شود و مرحله دوم گرم شدن آغاز می شود در طی این مرحله با آزاد شدن متان در جو 5 درجه دیگر به دمای زمین افزوده می شود و افزایش دمای کره زمین به 10 درجه می رسد و در اثر گرم شدن مرحله سوم انقراض شروع شده و دسته بزرگ دیگری از موجودات منقرض می شوند.
۵۸

ویرایش