پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

←‏بحث نورون حرکتی فوقانی: حذف شماره و ایجاد پیوند
(←‏بحث نورون حرکتی فوقانی: حذف شماره و ایجاد پیوند)
علت بحث نورون حرکتی فوقانی یا [[نورون حرکتی تحتانی]] در نورولوژی از این جهت اهمیت دارد که بتوان نوع و سطح آسیب [[دستگاه عصبی]] را تعیین کرد.
 
به عنوان نمونه [[سندرم هرمی]](Pyramidal Syndrome) بحثی درباره آسیب UMN است.درحالیکه مثلا در بیماری[[سندرم گیلن باره]] یک بحث ضایعه LMN می‌باشداست.بعد از اینکه نوع آسیب مشخص شد آنگاه می‌توان مشخص کرد که سطح آسیب هر کدام در کجاست؟اگر در سندرم پیرامیدال که یک آسیب UMN محسوب می‌شود سطح ضایعه در کدام یک از مناطق می‌باشد؟
۱-*نخاع؟
 
۲-*ساقه مغز؟
۱-نخاع؟
۳-*بالای ساقه مغز؟
 
۴-*بالای محل تقاطع هرمی؟
۲-ساقه مغز؟
 
۳-بالای ساقه مغز؟
 
۴-بالای محل تقاطع هرمی؟
 
علایم بیمار در هریک از مناطق نسبت به یکدیگر تفاوت دارد.