پرش به محتوا

کیهان‌شناسی نورس: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
* [[یوتون‌هایم]]، زیستگاه [[یوتون|یوتون‌ها]] یا غول‌های یخی، دشمنان آسیرها
* [[سوارتالف‌هایم]]، جایگاه زندگی [[الف های تاریکی]]
* [[نیداولیر]]، سرزمین [[دورف (اساطیر)|دورف‌ها]] که در برخی منابع با [[سوارتالف‌هایم]] یکی دانسته شده و در بعضی از آنها دورف ها و الف های تاریک را از یک نوع و در بعضی دیگر آنها را به دلیل شباهت غیر قابل تمایز دانسته اند اما در حقیقت دورف ها متعلق به جهانفولکولر شناسی آلمان هاژرمنی و الف های تاریک به جهانکیهان شناسی نورس که مشابه هم اند اماو به دلیل هم ریشه بودن مخلوط با هم اند اما به خاطر از بین رفتن منابع آن به دست مسیحیان دارای ابهاماتی هستند
* [[موسپل‌هایم]]، جهان آتش، سرزمین موسپل آتشین شمشیر که [[سورت (اساطیر)|سورت]] فرمانروای آن بود
* [[نیفل‌هایم]]، یکی از جهان‌های زیرین، جهان برف و یخ و تاریکی