پرش به محتوا

نمای اول: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۹ بایت اضافه‌شده ،  ۹ ماه پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح ارقام)
بدون خلاصۀ ویرایش
'''نمای اول''' {{به انگلیسی|prime power}} در [[ریاضیات]]، یک [[عدد اول]] به [[توان (ریاضی)|توان]] یک [[عدد طبیعی|عدد صحیح مثبت]] است. برای مثال {{nowrap|1=۷ = ۷<sup>۱</sup>}}، {{nowrap|1=۹ = ۳<sup>۲</sup>}}، و {{nowrap|1=۶۴ = ۲<sup>۶</sup>}} همه نماهای اول هستند، درحالیکه {{nowrap|1=۶ = ۲ × ۳}}، {{nowrap|1=۱۲ = ۲<sup>۲</sup> × ۳}} و {{nowrap|1=۳۶ = ۶<sup>۲</sup> = ۲<sup>۲</sup> × ۳<sup>۲</sup>}} نمای اول نیستند (عدد ۱ یک نمای اول محسوب نمی‌شود).
 
ترتیب نماهای اول به این شیوه شروع می‌شود: ۲,۲، ۳,۳، ۴,۴، ۵,۵، ۷,۷، ۸,۸، ۹,۹، ۱۱,۱۱، ۱۳,۱۳، ۱۶,۱۶، ۱۷,۱۷، ۱۹,۱۹، ۲۳,۲۳، ۲۵,۲۵، ۲۷,۲۷، ۲۹,۲۹، ۳۱,۳۱، ۳۲,۳۲، ۳۷,۳۷، ۴۱,۴۱، ۴۳,۴۳، ۴۷,۴۷، ۴۹,۴۹، ۵۳,۵۳، ۵۹,۵۹، ۶۱,۶۱، ۶۴,۶۴، ۶۷,۶۷، ۷۱,۷۱، ۷۳,۷۳، ۷۹,۷۹، ۸۱,۸۱، ۸۳,۸۳، ۸۹,۸۹، ۹۷,۹۷، ۱۰۱,۱۰۱، ۱۰۳,۱۰۳، ۱۰۷,۱۰۷، ۱۰۹,۱۰۹، ۱۱۳,۱۱۳، ۱۲۱,۱۲۱، ۱۲۵,۱۲۵، ۱۲۷,۱۲۷، ۱۲۸,۱۲۸، ۱۳۱,۱۳۱، ۱۳۷,۱۳۷، ۱۳۹,۱۳۹، ۱۴۹,۱۴۹، ۱۵۱,۱۵۱، ۱۵۷,۱۵۷، ۱۶۳,۱۶۳، ۱۶۷,۱۶۷، ۱۶۹,۱۶۹، ۱۷۳,۱۷۳، ۱۷۹,۱۷۹، ۱۸۱,۱۸۱، ۱۹۱,۱۹۱، ۱۹۳,۱۹۳، ۱۹۷,۱۹۷، ۱۹۹,۱۹۹، ۲۱۱,۲۱۱، ۲۲۳,۲۲۳، ۲۲۷,۲۲۷، ۲۲۹,۲۲۹، ۲۳۳,۲۳۳، ۲۳۹,۲۳۹، ۲۴۱,۲۴۱، ۲۴۳,۲۴۳، ۲۵۱,۲۵۱، … {{OEIS|id=A246655}}.
 
نماهای اول اعداد صحیح مثبتی هستند که دقیقاً توسط یک عدد اول [[مقسوم‌علیه|قابل‌تقسیم]] هستند؛ به نماهای اول '''اعداد اساسی''' هم گفته می‌شود، مثلاً در [[:en:Primary_decomposition|تجزیه اساسی]] این موضوع رخ می‌دهد.