پرش به محتوا

نمای اول: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۴ بایت اضافه‌شده ،  ۹ ماه پیش
اصلاح ارقام
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح املا، ابرابزار)
(اصلاح ارقام)
'''نمای اول''' {{به انگلیسی|prime power}} در [[ریاضیات]]، یک [[عدد اول]] به [[توان (ریاضی)|توان]] یک [[عدد طبیعی|عدد صحیح مثبت]] است. برای مثال {{nowrap|1=۷ = 7۷<sup>1۱</sup>}}، {{nowrap|1=۹ = 3۳<sup>2۲</sup>}}، و {{nowrap|1=۶۴ = 2۲<sup>6۶</sup>}} همه نماهای اول هستند، درحالیکه {{nowrap|1=۶ = ۲ × ۳}}، {{nowrap|1=۱۲ = 2۲<sup>2۲</sup> × ۳}} و {{nowrap|1=۳۶ = 6۶<sup>2۲</sup> = 2۲<sup>2۲</sup> × 3۳<sup>2۲</sup>}} نمای اول نیستند (عدد ۱ یک نمای اول محسوب نمی‌شود).
 
ترتیب نماهای اول به این شیوه شروع می‌شود: ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۹, ۱۱, ۱۳, ۱۶, ۱۷, ۱۹, ۲۳, ۲۵, ۲۷, ۲۹, ۳۱, ۳۲, ۳۷, ۴۱, ۴۳, ۴۷, ۴۹, ۵۳, ۵۹, ۶۱, ۶۴, ۶۷, ۷۱, ۷۳, ۷۹, ۸۱, ۸۳, ۸۹, ۹۷, ۱۰۱, ۱۰۳, ۱۰۷, ۱۰۹, ۱۱۳, ۱۲۱, ۱۲۵, ۱۲۷, ۱۲۸, ۱۳۱, ۱۳۷, ۱۳۹, ۱۴۹, ۱۵۱, ۱۵۷, ۱۶۳, ۱۶۷, ۱۶۹, ۱۷۳, ۱۷۹, ۱۸۱, ۱۹۱, ۱۹۳, ۱۹۷, ۱۹۹, ۲۱۱, ۲۲۳, ۲۲۷, ۲۲۹, ۲۳۳, ۲۳۹, ۲۴۱, ۲۴۳, ۲۵۱, … {{OEIS|id=A246655}}.