پرش به محتوا

استخوان پس‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏نمای درون‌سری: اصلاح نویسه)
 
== نمای درون‌سری ==
در سطح درون‌سری عناصراستخوان پس‌سری، یعنی در داخل بخش صدفی آن، اجزای زیر دیده می‌شوند:
بخش صدفی:
در سطح درون‌سری عناصر زیر دیده می‌شوند:
:۱. برجستگی درونی پس‌سری <sup>Internal occipital protuberance</sup>: سطح داخلی صدف پس‌سری توسط یک برجستگی مرکزی نامنظم به نام برجستگی درونی پس‌سری به چهار گودی پس‌سری تقسیم می‌شوند؛ دو گودی پس‌سری زیرین چهارگوش‌اند و با نیم‌کره‌های مخچه مجاورند و دو گودی پس‌سری بالایی سه‌گوش‌اند و با لوب‌های پس‌سری نیم‌کره‌های مغزی مجاورت دارند.
:۲. قسمتی از شیار سینوس پیکانی (سهمی، ساجیتال) بالایی: از برجستگی درونی پس‌سری به سمت زاویه فوقانی، یک شیار (ناودان) <sup>sulcus </sup> عریض با لبه‌های برجسته امتداد دارد به نام شیار بالایی سینوس پیکانی <sup>Sagittal </sup> که قسمت خلفی [[داس مغزی]] به لبه‌های آن می‌چسبد.
:۳. ستیغ درونی پس‌سری <sup>Internal occipital crest</sup>: از برجستگی درونی پس‌سری یک ستیغ برجستهٔ دیگر به سمت سوراخ بزرگ فرود می‌آید به نام ستیغ درونی پس‌سری که پیش از رسیدن به سوراخ بزرگ دو شاخه می‌شود. روی این ستیغ، [[داس مخچه]] می‌چسبد.
:۴. شیار سینوسی عرضی <sup>Groove for transverse sinus</sup>: از دو سوی برجستگی درونی پس‌سری، دو شیار (ناودان) وسیع به صورت عرضی به سمت زوایای طرفی امتداد می‌یابد به نام سینوس پیکانی عرضی. به لبه‌های این دو شیار عرضی، [[چادر مخچه]] می‌چسبد.
#:۵. برآمدگی صلیب‌شکل <sup>Cruciform eminence</sup> که سطح درونی استخوان پس‌سری را به چهار گودی تقسیم می‌کند.
 
{{-}}
| alt2 =
| caption3 = برآمدگی صلیب‌شکل
 
 
| image4 = Groove for transverse sinus - animation.gif
| alt2 =
| caption4 = شیار سینوسی عرضی
 
 
 
| footer =
۱۶۰٬۳۸۳

ویرایش