پرش به محتوا

محمدعلی دولتشاه: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== جنگ‌ها ==
محمدعلی میرزا دولتشاه در ۱۲۱۷ به همراه فتحعلی شاه در سرکوب [[نادر میرزا،میرزا]]، پسر شاهرخ شاه، و تصرف [[خراسان]] شرکت داشت.<ref>مفتون دنبلی، ص ۱۵۴.</ref> به سبب اقتدار دولتشاه بود که در ۱۲۲۱ حاکمیت ایالات مجاور کشور عثمانی، یعنی خوزستان و لرستان و کرمانشاه، به وی سپرده شد.<ref>رجوع کنید به اعتمادالسلطنه، ج ۳، ص ۱۴۸۲–۱۴۸۳.</ref> ناآرامی در مرزهای این مناطق، میان ایران و عثمانی اختلافاتی ایجاد می‌کرد.
 
دولتشاه، به واسطهٔ قدرتش، والیان سرحدات عراقین را انتخاب می‌کرد و همین امر یکی از عوامل بروز درگیری بین دو کشور می‌شد.<ref>رجوع کنید به مستوفی، ج ۱، ص ۳۲؛ الگار، ص ۵۳.</ref> درگیریهای متعدد دولتشاه و حاکمان عثمانی از ۱۲۲۱ تا ۱۲۳۶، به‌رغم پیروزی و برتری محمدعلی میرزا، به خواهش سلطان عثمانی و با وساطت علمایی چون شیخ جعفر نجفی، شیخ محمدنجفی و آقا احمد کرمانشاهی خاتمه یافت.<ref>رجوع کنید به خاوری شیرازی، ۱۳۸۰ش، ج ۱، ص ۳۲۹–۳۳۱، ۳۵۶؛ سپهر، ج ۱، ص ۱۵۵–۱۵۶، ۲۲۳، ۳۱۰–۳۱۱، ۳۳۰؛ نصیری، ج ۱، ص ۲۵۲.</ref>