پرش به محتوا

زبان‌ها

On this Wikipedia the language links are at the top of the page across from the article title. Go to top.

تفاوت میان نسخه‌های «این منم، واکین»

 
 
== برگردان فارسی ==
* رضی هیرمندی کتاب را با مشخصات زیر به فارسی برگردانده است:
 
* ''این منم واکین،واکین''، رودولفو گونزالس، برگردان رضی هیرمندی، چاپ نخست ۲۵۳۵، تهران: انتشارات امیرکبیر، مصور، ۱۲۸ صفحه.
 
== منابع ==