پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «راهنمای نگارش و ویرایش»

 
== وضعیت انتشار ==
چاپ اوّل این اثر در سال ۱۳۶۴ توسط نشر «به نشر» (انتشارات آستان قدس رضوی) منتشر شده بود.<ref>وب‌سایت خانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2193 چاپ اوّل کتاب «راهنمای نگارش و ویرایش»، ۱۳۶۴]</ref>ویرایش دوم آن در سال ۱۳۷۷ با تجدید نظر کلّی<ref>وب‌سایت خانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=179236 چاپ پانزدهم کتاب «راهنمای نگارش و ویرایش: با تجدیدنظر کلی»، ۱۳۷۷]</ref>و چاپ بیست‌وسوم آن در سال ۱۳۸۵همراه با افزوده‌ها و تغییرات بنیادین <ref>وب‌سایت خانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1241119 چاپ بیست‌وسوم کتاب «راهنمای نگارش و ویرایش با افزوده‌ها و تغییرات بنیادین»، ۱۳۸۵]</ref>و چاپ سی‌ویکم با اصلاحات جدید و تجدید نظر کلّی بر اساس شیوه‌نامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.<ref>وب‌سایت خانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2042808 چاپ سی‌ویکم «راهنمای نگارش و ویرایش با اصلاحات جدید و تجدید نظر کلی بر اساس شیوه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، ۱۳۹۵]</ref>
و چاپ بیست‌وسوم آن در سال ۱۳۸۵همراه با افزوده‌ها و تغییرات بنیادین <ref>وب‌سایت خانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1241119 چاپ بیست‌وسوم کتاب «راهنمای نگارش و ویرایش با افزوده‌ها و تغییرات بنیادین»، ۱۳۸۵]</ref>و چاپ سی‌ویکم بااصلاحات جدید و تجدید نظر کلّی بر اساس شیوه‌نامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.<ref>وب‌سایت خانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2042808 چاپ سی‌ویکم «راهنمای نگارش و ویرایش با اصلاحات جدید و تجدید نظر کلی بر اساس شیوه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، ۱۳۹۵]</ref>
 
 
== پانویس ==