پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «هزاره‌جات»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
به دلیل کوستانی بودن هزاره‌جات، مسیرهای که بدان منتهی می‌شود توسط گذرگاه‌ها به هم می‌پیوندد. معروفترین گذرگاه هزاره‌جات، گذرگاه اونی است، که دروازه شرقی ورد به هزاره‌جات از کابل است و پیشینه تاریخی دارد، گذرگاه‌های هزاره‌جات نظر به مسیرها، قرار زیر هستند:<ref name=":لعلی"/>
*'''گذرگاه‌های مسیر [[کابل]] تا [[ولسوالی لعل و سرجنگل|لعل]]:'''
#[[گذرگاه اونی]]؛ حد فاصل میان [ول[بهسود]] و [[سرچشمه (افغانستان)|سرچشمه]]
#گذرگاه یعقوب؛ حد فاصل میان بهسود و دره کالو
#گذرگاه آق‌ضرات؛ حد فاصل میان آق‌ضرات و تربلاق