پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Kadamoo/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
 
|۱۳۲۷
|۱۳۵۵/۱۰/۰۶
|گراش، خیابان هفت‌برکه
|گراش
|
|-
|۳۲۹۲
|۱۳۷۹/۱۲/۲۵
|گراش، محلهٔ مصلی
|گراش
|
|-
|۳۳۹۵
|۱۳۷۹/۱۲/۲۵
|بخش مرکزی، کیلومتر ۱۰ جادهٔ گراش-چک‌چک
|گراش
|
|-
|۳۴۰۲
|۱۳۷۹/۱۲/۲۵
|بخش مرکزی، کیلومتر ۲ جادهٔ گراش-چک‌چک، جادهٔ تنگ آب
|گراش
|
|-
|۳۴۰۶
|۱۳۷۹/۱۲/۲۵
|گراش، خیابان شهدای بیدله
|گراش
|
|-
|۱۰۵۰۲
|۱۳۸۲/۰۸/۰۲
|گراش، بالای کوه کلات
|گراش
|
|-
|۱۲۷۱۲
|۱۳۸۴/۰۵/۱۹
|گراش، محلهٔ پاقلعه
|گراش
|
|-
|۱۲۷۲۲
|۱۳۸۴/۰۵/۱۹
|گراش، محلهٔ پاقلعه
|گراش
|
|-
|۱۲۷۶۵
|۱۳۸۴/۰۵/۱۹
|گراش، محلهٔ پاقلعه
|گراش
|
|-
|۱۲۷۷۱
|۱۳۸۴/۰۵/۱۹
|بخش مرکزی، کیلومتر ۱۲ جادهٔ گراش-چک‌چک
|گراش
|
|-
|۳۰۹۱۰
|۱۳۹۱
|گراش، خیابان شهدای بیدله
|گراش
|
|-
|۳۰۹۱۳
|۱۳۹۱
|بخش مرکزی، دهستان خلیلی
|
|-
|۳۰۹۱۷
|۱۳۹۱
|گراش، خیابان هفت‌برکه
|گراش
|
|-
|۳۲۵۵۵
|۱۳۹۸/۰۵/۱۹
|گراش، خیابان حضرت ابوالفضل
|گراش
|
|-
|۳۲۵۶۸
|۱۳۹۸/۰۵/۱۹
|بخش مرکزی، دهستان فداغ
|
|-
|۳۲۵۷۷
|۱۳۹۸/۰۵/۱۹
|گراش، محلهٔ پاقلعه
|گراش
|
|-
|۳۲۶۲۰
|۱۳۹۸/۰۶/۲۴
|گراش، محلهٔ پاقلعه
|گراش
|
|-
|۳۲۶۲۳
|۱۳۹۸/۰۶/۲۴
|بخش ارد
|
|-
|۳۱۴۹۲
|۱۳۹۵/۰۲/۲۲
|گراش، حومهٔ جنوب غربی شهر
|گراش
|
|-
|۳۱۶۸۱
|۱۳۹۵/۱۲/۱۵
|بخش مرکزی، دهستان خلیلی
|
|}