پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Saeid abi/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
=== برگلزنان اساس تیم‌هابرتر ===
{{آغاز ستون}}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable"
!تیم‌ها / هفته‌ها
! align="center" width="130" |گلزن
!{{کوته‌نوشت|جمع|جمع کلین‌شیت در فصل اخیر}}
! align="center" width="130" |تیم
!|۱!!|۲!!|۳!!|۴!!|۵!!|۶!!|۷!!|۸!!|۹!!|۱۰!!|۱۱!!|۱۲!!|۱۳!!|۱۴!!|۱۵!!|۱۶!!|۱۷!!|۱۸!!|۱۹!!|۲۰!!|۲۱!!|۲۲!!|۲۳!!|۲۴!!|۲۵!!|۲۶!!|۲۷!!|۲۸!!|۲۹!!|۳۰
! align="center" width="70" |گل
!پنالتی
|-
|[[سجاد شهباززاده]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان|سپاهان]]
| style="background:#00ffff" |'''۱۳'''
| align="center" |۱۷
|۱|| ۱|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰||style="background:#008000"| ۱||style="background:#008000"| ۱||style="background:#008000"| ۱||style="background:#008000"| ۱||style="background:#008000"| ۱||style="background:#008000"| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| || || || || || |||
| align="center" | ۳
|-
|[[گادوین منشا]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال گل‌گهر سیرجان|گل‌گهر]]
| style="background:#00ffff" |'''۱۱'''
| align="center" |۱۰
|۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| || || || || || || |||
| align="center" | ۱
|-
|[[محمد عباس‌زاده]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال مس رفسنجان|مس رفسنجان]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال تراکتور تبریز|تراکتور]]
| style="background:#00ffff" |'''۱۰'''
| align="center" |۹
|۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| || || || || || |||
| align="center" |۰
|-
|[[امین قاسمی‌نژاد]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال فولاد خوزستان|فولاد]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال پدیده خراسان|پدیده]]
| style="background:#00ffff" |'''۱۰'''
| align="center" | ۹
|۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| || || || || || || |||
| align="center" | ۲
|-
|[[حامد پاکدل]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال سپاهان|سپاهان]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک|آلومینیوم اراک]]
| style="background:#00ffff" |'''۱۰'''
| align="center" |۹
|۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| || || || || || |||
| align="center" | ۲
|-
|[[طالب ریکانی]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک|آلومینیوم اراک]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان|صنعت نفت]]
| style="background:#00ffff" |'''۱۰'''
| align="center" | ۷
|۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰||۱| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| || || || || ||||
| align="center" | ۵
|-
|[[پیمان بابایی]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال نفت مسجد سلیمان|نفت مسجدسلیمان]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز|ماشین‌سازی]] / [[باشگاه فوتبال تراکتور|تراکتور]]
| style="background:#00ffff" |'''۱۰'''
| align="center" |۶
|۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰||۰| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰||۱ || ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۱|| || || || || || ||||
| align="center" | ۳
|-
|[[یونس شاکری]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال پیکان تهران|پیکان]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال گل‌گهر سیرجان|گل‌گهر]]
| style="background:#00ffff" |'''۸'''
| align="center" |۶
|۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰||۱| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| || || || || ||||
| align="center" |۰
|-
|[[احمد نوراللهی]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال گل‌گهر سیرجان|گل‌گهر]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]
| style="background:#00ffff" |'''۹'''
| align="center" |۶
|۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| || || || || || |||
| align="center" |۰
|-
|[[ساسان حسینی]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال پدیده|شهرخودرو]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال نفت مسجدسلیمان|نفت مسجدسلیمان]]
| style="background:#00ffff" |'''۸'''
| align="center" |۶
|۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| || || || || || || |||
| align="center" |۰
|-
|[[امیرارسلان مطهری]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال سایپا|سایپا]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]
| style="background:#00ffff" |'''۷'''
| align="center" |۵
|۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱||۰| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| || || || || ||||
| align="center" |۱
|-
|[[فراز امام‌علی]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان|صنعت نفت]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال مس رفسنجان|مس رفسنجان]]
| style="background:#00ffff" |'''۶'''
| align="center" |۵
|۰|| ۰|| ۰||۱| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| || || || || ||||
| align="center" |۰
|}
{{Col-2}}
{| class="wikitable sortable"
! align="center" width="130" |گلزن
! align="center" width="130" |تیم
! align="center" width="70" |گل
!پنالتی
|-
|[[مهدی حسینی (بازیکن فوتبال)|مهدی حسینی]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک|آلومینیوم اراک]]
| align="center" |۵
| align="center" |۱
|-
|[[محمدرضا حسینی]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان|سپاهان]]
| align="center" |۵
| align="center" |۰
|-
|[[مهدی قایدی]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]
| align="center" |۴
| align="center" |۰
|-
|[[رضا خالقی‌فر]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان|صنعت نفت]]
| align="center" |۴
| align="center" |۰
|-
|[[دارکو بیدوف]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال ذوب آهن اصفهان|ذوب آهن]]
| align="center" |۴
| align="center" |۰
|-
|[[سید جلال حسینی|جلال حسینی]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]
| align="center" |۴
| align="center" |۰
|-
|[[میلاد جهانی]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال ذوب آهن اصفهان|ذوب آهن]]
| align="center" |۴
| align="center" |۰
|-
|[[آیاندا پاتوسی]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال تراکتور تبریز|تراکتور]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال فولاد خوزستان|فولاد خوزستان]]
| style="background:#00ffff" |'''۷'''
| align="center" |۴
|۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| || || || || || |||
| align="center" |۱
|-
|[[وریا غفوری]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان|ذوب‌آهن]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]
| style="background:#00ffff" |'''۵'''
| align="center" |۴
|۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| || || || || || |||
| align="center" |۲
|-
|[[لوسیانو پریرا مندز|لوسیانو پریرا]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال نساجی مازندران|نساجی]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال فولاد خوزستان|فولاد]]
| style="background:#00ffff" |'''۶'''
| align="center" |۴
|۱|| ۰|| ۰|| ۱||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰||style="background:#FF69B4"| ۰|| ۱|| ۱|| ۰|| ۰|| ۱|| ۱|| || || || || || |||
| align="center" |۳
|-
|[[محمدامین درویشی]]
| align="right" |[[باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز|ماشین‌سازی]]
| align="center" |[[باشگاه فوتبال پیکان|پیکان]]
| style="background:#00ffff" |'''۲'''
| align="center" |۴
|۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۱|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| ۰|| || || || || || |||
| align="center" |۱
|}
{{پایان ستون}}
 
{{آبی|تاریخ به روز رسانی: ۸۳۱ خرداداردیبهشت ۱۴۰۰}}
 
'''نکات آماری'''
* بیشترین کلین‌شیت: پرسپولیس با ۱۳ کلین‌شیت
* کمترین کلین‌شیت: ماشین‌سازی با ۲ کلین‌شیت
* بیشترین کلین‌شیت پیاپی:پرسپولیس با کلین شیت در ۶ هفته متوالی {{سبز|(رنگ سبز در جدول)}}
* بیشترین عدم کلین‌شیت پیاپی:نساجی با عدم کلین‌شیت در ۱۳ هفته متوالی {{صورتی|(رنگ صورتی در جدول)}}