پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

تشخیص فضای نام راهنما
(مرتب‌سازی)
(تشخیص فضای نام راهنما)
namespaceNumber === 14 && item !== CATEGORIES_BOT ||
namespaceNumber === 0 && item === CATEGORIES_BOT ||
[4, 12].indexOf(namespaceNumber) =!== 4-1 && item !== WIKIPEDIA_TRANSLATOR ||
namespaceNumber === 0 && item === WIKIPEDIA_TRANSLATOR ||
namespaceNumber === 6 && item !== FAIRUSE_IMAGES ||