پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «چارچنگولی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== خلاصه فیلم ==
فیلم، داستان شهرام و بهرام،بهرام چنگولی، برادران [[دوقلوی به‌هم‌چسبیده|دوقلوییدوقلوی]] ناهمسان است که از ناحیه کتف و شانه به هم چسبیده‌اند و دست چپ شهرام با دست راست بهرام مشترک است. آنها از نظر ظاهر و عقاید و طرز تفکر به‌شدت با یکدیگر متفاوتند اما مجبورند همدیگر را تحمل کنند. بهرام که اهل دین و مذهب است اسم دینی احمد را برای خود و شهراماسم انتخابمحمود می‌کندرا احمدبرای وشهرام محمودانتخاب می‌کند. این موضوع باعث اتفاقات طنزی در طول قصه می‌شود و در انتها با عملی از هم جدا می‌شوند.آنها دو برادر دیگر به اسم اسماعیل و بهنام دارند که اسماعیل از همه بزرگتر و قصاب است و بهنام از همه کوچکتر و در بسیج محله فعالیت می‌کند.
نقش شهرام را [[رضا شفیعی‌جم|رضا شفیعی جم]] بازی می‌کند که اهل جشن و مهمانی است و هیچ عقیده مذهبی ندارد. نقش بهرام را [[سید جواد رضویان]] بازی می‌کند که به‌شدت مذهبی است و از کارهای شهرام و جشن و مهمانی خسته شده‌است. به همین دلیل آنها طرحی بنام طرح زوج و فرد را بر زندگی خود می‌افزایند که در روزهای زوج به مهمانی و جشن و در روزهای فرد به ختم و [[عزاداری]] می‌روند. [[فتحعلی اویسی]] نقش دایی شهرام و بهرام و بهنام و اسماعیل و پدر میمنت([[مژگان بیات]]) را بازی می‌کند که مذهبی است و می‌خواهد دخترش میمنت را برای بهرام خواستگاری کند. [[رضا فیض نوروزی]] نیز نقش عموی شهرام و بهرام و بهنام و اسماعیل و پدر ملوسک ([[بهاره رهنما]]) را بازی می‌کند که اهل جشن و [[پارتی]] و مهمانی است و می‌خواهد دخترش را برای شهرام خواستگاری کند. [[مینا جعفرزاده]] نیز نقش مادر شهرام و بهرام و بهنام و اسماعیل را بازی می‌کند.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس