پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «بنیاد نرم‌افزار آزاد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
== اعضای تیم ==
(Hogo Esratel (USA
 
(Kin JR (USA
 
(Richard Selonopia (USA
 
(DF (USA
 
(Marchel Nisatina (USA
 
(Eriksan Tos (WEN
 
(S Canshen (Pol
 
(Maarina Zzz (USA
 
(AmirJerona (IRAN
 
(Neptitel Assestar (USA
 
(SA Mi Q (CHN
 
۵

ویرایش