پرش به محتوا

زبان‌ها

On this Wikipedia the language links are at the top of the page across from the article title. Go to top.

تفاوت میان نسخه‌های «کبودی»

{{منبع بهتر}}
جز (Telluride صفحهٔ رنج کبود را به کبودی منتقل کرد)
({{منبع بهتر}})
| MeshID =
}}
'''سیانوز''' (Cyanosis) یا '''رنج کَبود'''<ref>[http://www.aftabir.com/dictionaries/word/163667/طب-یرقان-ازرق-رنج-كبود-cyanosis منبع برابر فارسی.]</ref>{{منبع یا یَرَقان اَزرَق یا '''سیانوز''' (Cyanosis)بهتر}} یکی از [[نشانه‌های بیماری]] است که رنگ پوست یا مخاط،آبی یا کبود می‌شود.
 
رنج کبودسیانوز در اثر حضور [[هموگلوبین]] [[دی‌اکسیژنه]] در رگ‌های خونی زیر پوست رخ می‌دهد و زمانی رخ می‌دهد که [[اشباع]] اکسیژن در خون به کم‌تر از ۸۵ درصد افت کند. رنج کبودسیانوز می‌تواند مرکزی (ناشی از بیماری‌های تنفسی، قلبی یا مغزی و...) یا محیطی باشد. ادامه پیدا کردن سیانوز در درازمدت می‌تواند عامل [[نکروز]] باشد.{{مدرک}}
ادامه پیدا کردن سیانوز در درازمدت می‌تواند عامل [[نکروز]] باشد.
 
== منابع ==