پرش به محتوا

آرام‌اس تایتانیک: تفاوت میان نسخه‌ها

== توماس اندروز:تایتانیک غرق می‌شود ==
کاپیتان اسمیت به توماس (طراح کشتی) گفت : قسمت‌های ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ پر از آب است این چقدر خطرناک است؟
 
توماس بارنگ پریده پاسخ داد:خیلی بد این کشتی در حال غرق شدن است.
 
کاپیتان:اما تو گفتی تایتانیک هیچ وقت غرق نمی‌شود.
 
توماس:بله گفتم اگر ۳ یا ۴ قسمت از تایتانیک پر از آب باشد خطرناک نیست ولی نه ۵ قسمت.
 
کاپیتان:چند ساعت وقت داریم؟
 
توماس:نمی‌دانم حداکثر ۲ ساعت بدنه و آنتن باهم میرند.
 
۳۲۳

ویرایش