پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «خطا (فوتبال)»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: اگربازیکنان⟸اگر بازیکنان
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: باراول⟸بار اول)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: اگربازیکنان⟸اگر بازیکنان)
 
=== دیگر خطاها ===
همه تخلفات خطا نیستند.تخلفاتی که خطا نیستند نیز میتوانند خطا شناخته شوند(مثل ایجاد مانع در شروع بازی) یا سوءرفتاری که منجر به اخطار یا اخراج می‌شود.کتک زدن داور توسط بازیکن تیم برای بار اول جریمه بازیکن درنظرگرفته میشود ولی اگربازیکناناگر بازیکنان همان تیم در دفعات بعدی مرتکب زدن داور شوند یا زمین مسابقه را بدون درنظرگرفتن تصمیم داور ترک کنند در صورت رضایت ندادن داور آن تیم باجریمه چندماهه و سقوط به دسته پایین تر روبه رو میشود
 
== منابع ==