پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ارتش»

۳۶۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
خنثی‌سازی ویرایش 31175688 از Arashel1991 (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 31175688 از Arashel1991 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== ریشه‌شناسی ==
''ارتش'' از واژه‌های برساخته در [[دوران معاصر]] است و از روی واژهٔ ''ارتشتار'' (''ارتشدار'') که پیش از آن به معنی سپاهی (لشکری) در زبان فارسی وجود داشت، برساخته شده‌است. این [[پسین‌سازی]] از این خاسته‌است که واژه را مرکب فرض کرده‌اند و جزء دوم ''دار'' را به معنای دارنده گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد|نویسنده=حسن‌دوست، محمد|کتاب=فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی (جلد اوّل)|کوشش=زیر نظر بهمن سرکارتی|شهر=تهران|ناشر=فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، ۱۳۸۳|شابک=964-7531-28-1}}</ref> ارتشاین .واژه را [[فرهنگستان اَایران]] تنساخته‌است ِبلکه ]نتیجهٔ (اِ)کار لغتیعده‌ای است که در ایندوره‌های ایامجدید بهاما مجموعپیش سپاهیاناز مملکت[[کودتای داده۱۲۹۹]]، انددر رجوعمقابل بهبرخی ارتشتاراز وواژه‌های ارتیشدارجدید شود.و ارتش،[[ترکی]] قشون،که قوایدر نظامی،ارتش مجموعرواج سپاهیانداشت، یکبه کشور(واژه‌گزینی اسمپرداختند )اما مجموعچون سپاهیانبا واین قوایفن نظامیآشنا یکنبودند، کشوردچار توضیحلغزشهایی اینشدند. کلمهاینان بدینواژهٔ صورت«ارتش» اصالترا نداردبه وجای بصورتواژهٔ نادرستیترکی از لغت''[[قشون پهلوی (ایران|قشون]]'' ارتیشترقرار )دادند و معنیبدین آنوسیله لفظامی‌خواستند (این بهواژهٔ گردونهترکی ایستادهرا )کنار وبگذارند توسعاکه جنگاوریالبته کهسرانجام با گردونهجا بهافتادن کاراین زارواژه، میروددر میباشداین استخراجامر شدهکام استیافتند.<ref>صبوحی، وجواد، درست''[http://www.qudsdaily.com/archive/1387/html/9/1387-09-13/page4.html آنصدا بودو کهسیما (زبان ارتشتارفارسی )را بمعنیبه مفردآگهی‌دهندگان ومی‌فروشد، جمعگفتگو آنبا ارتشتارانمردی بکارکه میرفتسخنش یابه ارتشتارانهزار رااشرفی بصورتمی‌ارزد] اسم جمع بکار میبردند . <ref>{{یادکردWebarchive|url=https://web.archive.org/web/20100416184031/http://www.qudsdaily.com/archive/1387/html/9/1387-09-13/page4.html کتاب|عنوانdate=لغت۱۶ نامهآوریل دهخدا۲۰۱۰}}''، بخش فرهنگی، روزنامه قدس، ۱۳-۰۹-۱۳۸۷</ref>
 
== پیشینه ==