پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «حفاظت و خوردگی»

جز
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: حفاطت⟸حفاظت، هدررفتن⟸هدر رفتن)
 
توانایی‌هایی که مهندسین خوردگی کسب می‌کنند:
# صلاحاصلاح و بهبود خواص آلیاژهای مورد استفاده در صنعت از نظر خوردگی
# حفاظت فلزات و آلیاژها در محیط‌های مورد استفاده (ممانعت کننده‌ها)
# حفاظت کاتدی و آندی خصوصاً در مورد لوله‌های زیرزمینی و تأسیسات دریایی
۴۲۵

ویرایش