پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

اشتباه تایپی
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{
| name = شفتارونیحسن قاسم ملا بادری بیکار و علاف
 
| fossil_range = {{Geological range|Bashkirian|0|earliest=380|[[کربنیفر]] – [[هولوسن]]}}
| image = Gymnospermae.jpg
| image_caption = Various gymnosperms.
| regnum = [[شفتارونیحسن قاسم]]
| subregnum = [[نهان شفتارونیامحسن]]
| unranked_superdivisio = [[پیدا شفتاقاسم]]
| unranked_divisio = '''Gymnospermae''' (inc. {{Extinct}}; [[گروه شفتارونیحسن]])<br>
'''Acrogymnospermae''' (extant only)
| subdivision_ranks = [[شاخه (شفتارونیقاسم شناسی)]]
| subdivision = [[مخ شفتاملا]] (or Coniferophyta) – Conifers<br>
[[کهن‌ شفتابادری]] – ''Ginkgo''<br>
[[سرخس شفتارونیحسن قاسم]] – Cycads<br>
[[شفتارونیبادریان ‌تباران]] – ''Gnetum, Ephedra, Welwitschia''
}}
شفیعیبادریان بسیار بیکار استهستند...
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس