پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «برگشت دادن»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
* تمپرینگ در محدوده ۳۷۰ تا ۵۴۰ درجه سلسیوس، که باعث تولید کاربید از نوع کاربید آهن یا سمنتیت (Fe<sub>3</sub>C) می‌شود.
* تمپرینگ در محدوده ۵۴۰ الی ۷۰۵ درجه سلسیوس. در فولادهای کربنی ساده، در این محدوده دما، فقط تجمع بیشتر سمنتیت وجود دارد، اما در فولادهای آلیاژی که حاوی عناصر تشکیل دهنده کاربید هستند، تمپرکردن تا این محدوده دمایی باعث شکل‌گیری اولین پراکندگی‌های بسیار ریز از کاربیدهای غنی از آلیاژ می‌شود. اعتقاد بر این است که این پدیده به دلیل انحلال مجدد سمنتیت و رسوب همزمان کربن به عنوان کاربید خاص حاوی آلیاژ اتفاق می‌افتد. این واکنش اغلب منجر به تأخیر قابل توجه در روند نرم شدن می‌شود-گاهی حتی باعث افزایش سختی می‌شود- و معمولاً به آن "'''سخت شدن ثانویه'''" می‌گویند.
به محدوده هایمحدوده‌های دمایی ذکر شده در بالا، گاهی "مرحله" نیز گفته می شود،می‌شود، که در اصل محدودهمحدوده‌های های نسبتانسبتاً متمایز دمای تغییر در ریزساختارها است. این محدوده هایمحدوده‌های دمایی تا حدودی فرضی است، چرا که امکان همپوشانی گسترده ایگسترده‌ای در آنها وجود دارد، چرا که واکنش هاواکنش‌ها با گرمایش قطعه به دماهای بالا و بالاتر به صورت پیوسته رخ می دهندمی‌دهند. با این حال مراحل توسط مقاله هامقاله‌ها و تحقیقات مختلفی به صورت زیر از هم تفکیک شده اندشده‌اند:<ref name=":13">{{یادکرد کتاب|عنوان=ASM Handbook: Steel heat treating, fundamentals and processes. Volume 4A|سال=2013|ناشر=ASM International|نویسنده=Jon L. Dossett, George E. Totten|صص=329-330}}</ref>:
* '''مرحله 1۱:''' تشکیل کاربیدهای انتقالی و کاهش درصد کربن مارتنزیت به 0.25٪۰٫۲۵٪ (به طوربه‌طور معمول از حدود 100۱۰۰ تا 250۲۵۰ درجه سلسیوس)
* '''مرحله 2۲:''' تبدیل آستنیت حفظ شده به فریت و سمنتیت (200۲۰۰ تا 300۳۰۰ درجه سلسیوس)
* '''مرحله 3۳:''' جایگزینی کاربیدهای انتقالی و مارتنزیت دما-پایین با سمنتیت و فریت (250۲۵۰ تا 350۳۵۰ درجه سلسیوس)
* '''مرحله 4۴:''' رسوب کاربیدهای آلیاژی ریز پراکنده در فولادهای آلیاژ-بالا یا سخت شدن ثانویه.
 
یافته هایافته‌ها همچنین نشان می دهدمی‌دهد که قبل از مرحله اول تمپرینگ، در هنگام کوئنچ کردن یا نگهداری در دمای محیط، بازآرایی و توزیع دوباره اتم هایاتم‌های کربن اتفاق می افتد،می‌افتد، که به آن "'''خودتمپر شدن'''" (autotempering) یا "'''کوئنچ تمپرینگ'''" می گویندمی‌گویند. سایر تغییرات ساختاری به دلیل بازآرایی اتم هایاتم‌های کربن قبل از مرحله 1۱ تمپرینگ کلاسیک رخ می دهندمی‌دهند.<ref name=":13" />
* '''مرحله 1:''' تشکیل کاربیدهای انتقالی و کاهش درصد کربن مارتنزیت به 0.25٪ (به طور معمول از حدود 100 تا 250 درجه سلسیوس)
* '''مرحله 2:''' تبدیل آستنیت حفظ شده به فریت و سمنتیت (200 تا 300 درجه سلسیوس)
* '''مرحله 3:''' جایگزینی کاربیدهای انتقالی و مارتنزیت دما-پایین با سمنتیت و فریت (250 تا 350 درجه سلسیوس)
* '''مرحله 4:''' رسوب کاربیدهای آلیاژی ریز پراکنده در فولادهای آلیاژ-بالا یا سخت شدن ثانویه.
 
یافته ها همچنین نشان می دهد که قبل از مرحله اول تمپرینگ، در هنگام کوئنچ کردن یا نگهداری در دمای محیط، بازآرایی و توزیع دوباره اتم های کربن اتفاق می افتد، که به آن "'''خودتمپر شدن'''" (autotempering) یا "'''کوئنچ تمپرینگ'''" می گویند. سایر تغییرات ساختاری به دلیل بازآرایی اتم های کربن قبل از مرحله 1 تمپرینگ کلاسیک رخ می دهند.<ref name=":13" />
 
== جستارهای وابسته ==