پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «عباس لسانی»

'''عباس لسانی''' فعال مدنی و سیاسی اهل [[ایران]] است او متولد ۱۳۴۶ شهر [[اردبیل]] می‌باشد وی به خاطر فعالیت‌هایش در ۳۰ سال اخیر چندین بار توسط [[وزارت اطلاعات]] [[جمهوری اسلامی ایران]] بازداشت شده‌ و در زندان های شهرهای مختلفی مثل [[اردبیل]] [[اهر]]،[[خوی]]،[[مشگین شهر]]،[[یزد]] دوران محکومیت خود را سپری کرده است. در سال ۸۵ سازمان حقوق بشر سازمان ملل و پارلمان اروپا خواستار آزادی بی قید شرط او شدند. <ref>{{یادکرد وب | نشانی= https://ir.voanews.com/persiannews/31-2008-04-17-voa20-61555942| عنوان=همسر عباس لسانی: اگر رژيم عباس را تا آخر عمر هم در زندان نگاهدارد نخواهد توانست اراده ما را درهم بشکند | ناشر= صدای آمریکا | تاریخ=}}</ref>
== بازداشت در جریان تظاهرات دریاچه ارومیه ==
عباس لسانی در جریان[[اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ۱۳۹۰| تظاهرات محیط زیستی شهرهای مختلف آذربایجان]] در سال ۱۳۹۰ در [[اردبیل]] دستگیر شد. سایت کلمه وابسطهدر به [[میرحسین موسوی]]این مینویسدمورد می‌نویسد: در پی تظاهراتهای مردمی در اعتراض به سیاستهایی که منجر به خشک شدن [[دریاچه ارومیه]] برگزار شد، هراس دولت از بروز نا آرامی هاییآرامی‌هایی شبیه آنچه در شهرهای [[ارومیه]] و [[تبریز]] رخ داد موجب بازداشت فعالان شهر اردبيلاردبیل شد. فعالان مدنی ايناین شهر روز دوشنبه21دوشنبه۲۱ شهریور ماه سال جاريجاری تصميمتصمیم داشتند تظاهرات مسالمت آميزیآمیزی را در اعتراض به سياستهايسیاستهای دولت در قبال درياچهدریاچه اروميهارومیه در ايناین شهر برگزار كنندکنند كهکه پيشپیش از آن فعالان مدنيمدنی ايناین شهر از جمله عباس لسانيلسانی در 18۱۸ شهريورشهریور ماه در محل كارشکارش بازداشت و مغازه اش نيزنیز پلمپ شد. <ref>{{یادکرد وب | نشانی= https://www.kaleme.com/1390/07/21/klm-76569/?theme=fast| عنوان=وضعيتوضعیت نامعلوم عباس لساني،لسانی، فعال اردبيلياردبیلی زندانيزندانی | ناشر= سایت کلمه | تاریخ=}}</ref> <ref>{{یادکرد وب | نشانی= https://www.radiofarda.com/a/f3_azari_activist_in_prison/24345347.html| عنوان=اعتصاب غذای عباس لسانی | ناشر= رادیو فردا | تاریخ=}}</ref>
 
=== اعتصاب غذا ===
لسانی بعد بازداشت در 21۲۱ شهریور ماه از لحظه ورود به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل در اعتراض به دستگیری خود و سایر فعالان آذربایجانی اقدام به اعتصاب غذا كردکرد او بعد از 16۱۶ روز به ايناین اعتصاب غذای خود پایان داد. <ref>{{یادکرد وب | نشانی= https://www.radiofarda.com/a/o2_ardebil_arrested/24313087.html| عنوان= پنج فعال مدنی در اردبيلاردبیل بازداشت شدند | ناشر= رادیو فردا | تاریخ=}}</ref> <ref>{{یادکرد وب | نشانی= https://www.radiozamaneh.com/37047| عنوان=زندانیان آذربایجان جای کافی برای خوابیدن ندارند | ناشر= رادیو زمانه | تاریخ=}}</ref> <ref>{{یادکرد وب | نشانی= https://farsi.iranbriefing.net/?p=15950| عنوان=اگر اتفاقی برای من افتاد بدانید که به خاطر اعتصاب غذا نبوده | ناشر= iranbriefing | تاریخ=}}</ref>
 
== بازداشت مجدد در دی ماه ۹۷ ==
وی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷ توسط وزارت اطلاعات در تبریز در استان آذربایجان شرقی دستگیر شد. در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز او را از بابت اتهام تشکیل «جمعیتی بیش از دو نفر ... با هدف برهم زدن امنیت کشور» به هشت سال زندان و متعاقباً دو سال «تبعید داخلی» در استان یزد محکوم کرد. در ۴ مهر ۱۳۹۸، دادگاه تجدیدنظر حکم وی را برای این اتهام از هشت به ۱۰ سال افزایش داد. دادگاه تجدیدنظر همچنین وی را به اتهام «تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی با هدف جنگ با اقوام کرد» محكوم ساخته است. <ref>{{یادکرد وب | نشانی= https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20920/| عنوان=عباس لسانی به ۸ سال حبس و تبعید محکوم شد | ناشر= هرانا | تاریخ=}}</ref> یک سال بعد حکم او در دادگاه تجدید نظر دوبرابر و به تایید دیوان عالی کشور رسید . <ref>{{یادکرد وب | نشانی= https://iranintl.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF| عنوان=دیوان عالی حکم 15 سال عباس لسانی را عینا تایید کرد | ناشر= ایران اینترنشنال | تاریخ=}}</ref>