پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «اهل حق»

این مطلب با رفرانس کتاب آمده است،‌در کتاب هم مسلک اهل حق آمده نه دین یاری
(این مطلب با رفرانس کتاب آمده است،‌در کتاب هم مسلک اهل حق آمده نه دین یاری)
 
=== اصول عقاید ===
در دینمسلک یاریاهل حق اصول عقاید بر این نهج می‌باشد.<ref>برهان الحق، [[نورعلی الهی]]</ref> علاوه بر پنج اصل اصول دین و مذهب شیعه، یعنی [[توحید]]، [[نبوت]]، [[معاد]]، [[عدل]] و [[امامت]]، نکته‌های زیر نیز باید رعایت گردد:
* خدا را به تعریف و توصیفی باید شناخت که همه پیامبران و اولیا و یکتاپرستان واقعی شناخته‌اند.
* با توجه به عدل الهی چون همه موجودات آفریده خداست و هیچ موجودی بی‌حکمت الهی به وجود نیامده، پس هر شیئی را به جای خود نیک باید دید. اگر از موجودی به علتی عمل زشتی ناشی شود و آن عمل مورد بیزاری است باید به اندازه توان تلاش و مبارزه جهت ریشه‌کن ساختن آن عمل و نظایر آن نمود. باید علت را جست و برطرف کرد. به گفته دیگر اهل حق هیچ شیئی را نباید بد داند و بد گوید و خار نماید… زیرا هر وجودی به علتی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از رشحهٔ فیض واجب‌الوجود موجود می‌شود، ذاتاً بد نیست، عوارض است سبب امکان قلب ماهیت می‌گردد، پس بر رفع عوارض بد باید به وسایل ممکنه کوشید. روی این اصل ادیان خدایی هم هر یک به اقتضای زمان خود درست و معتبر است.