پرش به محتوا

تبعید و سلطنت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
* زن زناکار
* یک[[مرتد روحیه(داستان کوتاه)|مرتد]] یا روح سردرگم
* مردان خاموش
* مهمان
* هنرمند در محلحال کار
* سنگ در حال رشد