پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «بخش کوخرد هرنگ»

←‏لهجه کوخردی اچمی: اصلاح متن و اطلاعات زبانی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏لهجه کوخردی اچمی: اصلاح متن و اطلاعات زبانی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
دهستان کوخرد به مرکزیت روستای کوخرد مشتمل بر روستاها، کشتزارها و مکان‌های گوناگون است.
 
=== لهجه کوخردی اچمی===
=== فارسی و گویش‌های آن ===
زبان اهالی منطقه کوخرد هرنگ همچون مردم شهر[[شهرستان بستک]]،[[زبان واچمی|اچمی]] بخش‌های جناح و مرکزی کلاً فارسی بااست؛تفاوت گویش محلی است. تفاوت گویش فارسی این محلکوخردی با [[فارسی معیار]] چندان نیست که قابل فهم نباشد و دیگر [[فارسی زبانان]] هر چند با سختی قادر به درک موضوع در این گویش خواهند بود.هرچند البتهبسیاری جوان‌هانیز به [[فارسیزبان معیارفارسی]] را نیز بلدمسلط هستند.
حتی در روستاها هم که با گویش محلی صحبت می‌کنند ممکن است میان یک روستا تا روستای دیگر اختلاف در لهجه وجود داشته باشد ولی باز هم مفهوم است. برای نمونه اختلافات چندی در لهجه‌های [[گوده|گوده‌ای]] و [[فرامرزان|فرامرزی]] وجود دارد ولی مانع درک مطلب نیست.
میان [[زبان اچمی|گویش لارستانیهای فراسویی اچمی]] و گویش اهالی گوده و صحرای باغ نیز اختلافات کوچکی وجود دارد، گویش گوده‌ای و صحرای باغی را در اصطلاح محلی گویش [[مردم اچمی|«اَچومیاَچُمی»]] می‌نامند...<ref name="ReferenceA"/><ref>نشریه سلام کوخرد، شماره أول، سال أول، بهمن ماه ۱۳۷۵ خورشیدی.</ref>
 
==== نمونه‌های از فارسی محلی ====
۳۲۱

ویرایش