پرش به محتوا

گروه بهمن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: سهامي⟸سهامی، شوراي⟸شورای، مزدايدک⟸مزدا يدک
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بصورت⟸به‌صورت، تاسيس⟸تأسيس، عمومي⟸عمومی، نوسازي⟸نوسازی)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: سهامي⟸سهامی، شوراي⟸شورای، مزدايدک⟸مزدا يدک)
==خدمات پس از فروش==
 
شرکت مزدايدکمزدا يدک ( MYC ) در سال ۱۳۶۰ توسط گروه بهمن (ايران وانت سابق) که خود تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران بود، به‌صورت «سهاميسهامی خاص» تأسيس و طبق تصميم مجمع عمومی به «سهاميسهامی عام» تبديل گرديده است. از سال ۱۳۷۰ مجدداً مالکيت شرکت مطابق تصميم شورايشورای اقتصاد به گروه بهمن، مالک و مؤسس آن محول گرديد. همچنین مزدا یدک از سال ۱۳۸۰ به ايجاد و توسعه خدمات سيار اقدام کرد.
 
شرکت مزدا یدک در سال ۱۳۹۶ با آغاز فعالیت سهامدار جدید به سازمان فروش و خدمات پس از فروش تغییر یافت و فعالیت خود را در غالب یک شرکت مجزا و زیر مجموعه گروه بهمن شروع کرد.