پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «یاخته عصبی»

←‏سیناپس: افزودن نكته
(به نسخهٔ 29516772 از Sad69h (بحث) برگردانده شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
(←‏سیناپس: افزودن نكته)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== سیناپس ==
به محل اتصال بین نورون‌ها یا نورون‌ها با سایر یاخته‌ها سیناپس می‌گویند. سطح قسمت‌های مختلف نورون همگی زمینه ایجاد سیناپس را دارند؛ بنابراین قسمتی از نورون می‌تواند با هر قسمتی از نورون بعدی سیناپس داشته باشد. نكته:(نورون حسي،باحسي و حركتي،با حركتي سيناپس نميدهند)شایع‌ترین سیناپس، سیناپس بین آکسون یک نورون با دندریت نورون بعدی است.
به فضای بین این دو نورون، فضای سیناپسی می‌گویند. به نورونی که پیام عصبی (مثل درد، احساس گرسنگی و هر نوع پیام دیگری) را منتقل می‌کند، نورون پیش سیناپسی و به نورونی که پیام را دریافت می‌کند، نورون پس سیناپسی می‌گویند. انتقال پیام از یک نوع نورون به نورون دیگر ممکن است شیمیایی باشد. یعنی پیام با انتقال مواد شیمیایی خاصی (میانجی‌های عصبی یا نوروترنسمیتر) منتقل شود یا ممکن است الکتریکی باشد. یعنی پیام به طریق الکتریکی بین دو نورون منتقل شود.
 
۱

ویرایش