پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ضرب خارجی»

(ویرایش)
 
== جهت بردار حاصل از یک ضرب خارجی ==
برای تعیین جهت پاسخ ضرب خارجی یک بردار می‌توان مطابق با شکل بالا از قانون دست‌ راست استفاده کرد. در حقیت در این روش انگشتان دست راست را در راستای بردار <big><u>a</u></big> قرار داده و سپس انگشت وسط را به سمت بردار <big><u>b</u></big> می‌چرخانیم. در این حالت جهت شست دست، بردار <u><big>a×b</big></u> را نشان می‌دهد. در شکل زیر این قانون تشریح شده.
 
== کاربردها ==
کاربر ناشناس