پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «آقابزرگ تهرانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر برگردانده‌شده
* [[محمدتقی شوشتری معروف به علامه شیخ یا حاج شیخ]]
* [[محمدتقی داودی شاهرودی]]
*«علی اکبر ثبوت»برادرزاده حاج آقا بزرگ تهرانی
<!-- از جمله ویژگی‌های وی، اهتمام به اجازه روایت بود و در طول حیات علمی خود بیش از هزار [[اجازه روایت]] نوشت.{{مدرک}}{{سخ}}-->
 
== آثار ==
کاربر ناشناس